Börja pensionspara nu, tips om privat och företagsekonomi

Ekonomi, Företag, Privat

Den nödvändiga ekonomin

Alla har vi behov av pengar mer eller mindre och ekonomin är nödvändig för alla. Företag som privatpersoner måste se över sina inkomster och utgifter.

Privatpersoner

Som privatperson så kan det vara smart att varje månad stämma av och försöka spara något från den lön, ersättning eller vad man nu får. Ju mer du tjänar desto mer kan du försöka spara. Att ha en buffert för oförutsedda utgifter är alltid bra.

Har du låg inkomst så kan ett par hundringar i månaden vara något att börja med. Sparar du 200: i månaden så har du 2400:- på ett år plus den lilla ränta du får på ditt sparande. På 5 år så har summan kommit upp till 12000:-

Företag

Att som företag se över sina finanser är viktigt, att skapa en budget hur kommande verksamhetsår kan komma att se ut sätter de mål som företaget har. Det gäller att kunna investera på rätt sätt och ett företag som är på obestånd kommer att få det svårt.

Det är alltid en fördel att placera en del av vinster som företaget gör i någon form av sparande så man har en buffert för oplanerade utgifter. Likaväl som en privatperson behöver spara så behöver företag spara.

Comments are disabled.